TV& VIDEO

công nghệ lạc hậu

Đà Nẵng cần bỏ ý định kêu gọi đầu tư bằng mọi giá

Đà Nẵng cần bỏ ý định kêu gọi đầu tư bằng mọi giá

VTV.vn - Diễn đàn phát triển đô thị lần thứ 7 do UBND TP. Đà Nẵng và TP. Yokohama (Nhật Bản) phối hợp tổ chức ngày 22/12.