TV& VIDEO

công nghệ môi trường

TP.HCM kết nối với EU trong lĩnh vực nước và môi trường

TP.HCM kết nối với EU trong lĩnh vực nước và môi trường

VTV.vn - Diễn đàn “Kết nối giao thương giữa DN Việt Nam với DN châu Âu trong lĩnh vực công nghệ nước và môi trường, nhiệm vụ kinh doanh 2016” đã được tổ chức tại TP.HCM.