công nghệ quân sự

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc với Viện Khoa học - Công nghệ Quân sự

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc với Viện Khoa học - Công nghệ Quân sự

VTV.vn - Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và làm việc với Viện Khoa học - Công nghệ Quân sự, Bộ Quốc phòng.