TV& VIDEO

công nghệ radar

Soli - Điều khiển thiết bị mà không cần chạm vào màn hình

Soli - Điều khiển thiết bị mà không cần chạm vào màn hình

VTV.vn - Về cơ bản, người dùng có thể thao tác điều khiển mà không cần tiếp xúc vào thiết bị nhờ vào tính năng thần kỳ của công nghệ radar được lập trình sẵn.