TV& VIDEO

công nghệ tưới tiết kiệm

Tưới nhỏ giọt cho thanh long bằng năng lượng Mặt trời tại Bình Thuận

Tưới nhỏ giọt cho thanh long bằng năng lượng Mặt trời tại Bình Thuận

VTV.vn - Tưới nhỏ giọt cho thanh long bằng nguồn điện từ năng lượng Mặt trời là cách làm mới, hiệu quả được áp dụng thành công ở xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.