công nghệ xử lý

Nhiều nơi nước thải đô thị chưa xử lý được Nitơ, Phốt pho

Nhiều nơi nước thải đô thị chưa xử lý được Nitơ, Phốt pho

VTV.vn - Chỉ có khoảng 20% nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt có hệ thống xử lý Nitơ, Phốt pho triệt để.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive