công nghệ xử lý

99% rác thải tại Thụy Điển được tái chế như thế nào?

99% rác thải tại Thụy Điển được tái chế như thế nào?

VTV.vn -Hệ thống tái chế xử lý rác thải hiện đại và hiệu quả đã giúp cho Thụy Điển tái chế được 99% lượng rác thải của mình. Chỉ có 1% rác từ các hộ gia đình bị thải ra môi trường.