TV& VIDEO

công nghiệp báo chí

Phố Fleet - biểu tượng ngành báo in một thời ở Anh

Phố Fleet - biểu tượng ngành báo in một thời ở Anh

VTV.vn - Phố Fleet chứng kiến sự ra đời của tờ nhật báo đầu tiên vào thế kỷ 18 và là nơi đặt trụ sở của những tờ báo nổi tiếng nhất lịch sử báo chí Anh.