TV& VIDEO

công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam

“Việt Nam đang từng bước phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ”

“Việt Nam đang từng bước phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ”

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết Việt Nam đã không ngừng nâng cao giá trị gia tăng của sản xuất trong nước ở lĩnh vực công nghiệp trong những năm qua.