TV& VIDEO

công nhân tại các khu công nghiệp

Chính phủ yêu cầu địa phương hỗ trợ nhà giá rẻ cho công nhân

Chính phủ yêu cầu địa phương hỗ trợ nhà giá rẻ cho công nhân

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị các tỉnh hỗ trợ về đất đai, thuế, huy động kinh phí từ các nguồn, tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn tham gia xây dựng nhà giá rẻ cho công nhân.