TV& VIDEO

công nhân viên chức

Không có biến động nguồn lao động sau Tết

Không có biến động nguồn lao động sau Tết

VTV.vn - Dự báo của các chuyên gia cũng cho thấy thị trường lao động sau Tết ổn định và không có biến động.