TV& VIDEO

công sức

Vy Oanh không sợ xấu khi tham dự Gương mặt thân quen

Vy Oanh không sợ xấu khi tham dự Gương mặt thân quen

Vy Oanh cho biết cô không hề sợ xấu, sợ khổ khi hoá thân thành các nhân vật trong chương trình Gương mặt thân quen.