TV& VIDEO

công tác an toàn tiêm chủng

Phát hiện nhiều sai phạm trong tiêm chủng tại TP.HCM

Phát hiện nhiều sai phạm trong tiêm chủng tại TP.HCM

VTV.vn - 40% cơ sở tiêm chủng không đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị; 70% cơ sở không đảm bảo về thực hiện ghi chép thông tin theo mẫu phiếu khám sàng lọc.