TV& VIDEO

công tác chấm thi THPT quốc gia

Bộ Giáo dục & Đào tạo lưu ý về công tác chấm thi THPT quốc gia

Bộ Giáo dục & Đào tạo lưu ý về công tác chấm thi THPT quốc gia

VTV.vn - Làm việc với Sở GD&ĐT các tỉnh, lãnh đạo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) đã đưa ra các lưu ý trong công tác chấm thi THPT.