TV& VIDEO

công tác chuẩn bị cho bầu cử

“Đã đủ điều kiện để bước vào cuộc bầu cử ngày 22/5”

“Đã đủ điều kiện để bước vào cuộc bầu cử ngày 22/5”

VTV.vn - Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, các địa phương đã có đủ điều kiện để bước vào cuộc bầu cử ngày 22/5.