TV& VIDEO

công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử

Hội đồng bầu cử Quốc gia kiểm tra chuẩn bị bầu cử tại Bắc Ninh, Vĩnh Phúc

Hội đồng bầu cử Quốc gia kiểm tra chuẩn bị bầu cử tại Bắc Ninh, Vĩnh Phúc

VTV.vn - Sáng 21/5, các đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử quốc gia đã về kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Vĩnh Phúc.