TV& VIDEO

Công tác chuẩn bị Đại hội XII

Công tác chuẩn bị Đại hội XII của Đảng

Công tác chuẩn bị Đại hội XII của Đảng

VTV.vn - Chiều nay (05/01), Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng đã họp phiên thứ 5.