TV& VIDEO

công tác hậu cần

Chu đáo công tác hậu cần cho lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành

Chu đáo công tác hậu cần cho lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành

VTV.vn - Không chỉ có những đơn vị, chiến sỹ trực tiếp tham dự vào cuộc diễu hành, công tác bảo đảm hậu cần, y tế, an ninh cũng được chuẩn bị chu đáo.