TV& VIDEO

công tác kiểm định

Đình chỉ hoạt động Trung tâm đăng kiểm 4701 D tại Đăk Lăk

Đình chỉ hoạt động Trung tâm đăng kiểm 4701 D tại Đăk Lăk

VTV.vn - Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có quyết định đình chỉ hoạt động Trung tâm Đăng kiểm 4701 D (tỉnh Đăk Lăk) và đình chỉ chức danh đối với 6 cán bộ, nhân viên của trung tâm.