TV& VIDEO

công tác mặt trận

Đài THVN đóng góp rất lớn vào công tác mặt trận

Đài THVN đóng góp rất lớn vào công tác mặt trận

VTV.vn- Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã đã đến chúc mừng tập thể Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Đài Truyền hình Việt nam nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.