TV& VIDEO

công tác mặt trận

Biểu dương cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu

Biểu dương cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu

VTV.vn - Sáng 13/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu.