TV& VIDEO

công tác phòng chống ma túy

TP Huế hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma tuý

TP Huế hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma tuý

VTV.vn - Để tiếp tục bảo vệ thế hệ trẻ trước ma túy, nhân Ngày thế giới phòng chống ma túy 26/6, TP Huế đã ra quân tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng chống hiểm họa này.