TV& VIDEO

Công tác thanh kiểm tra

Công tác thanh kiểm tra của Đảng: Nhiều nơi còn qua loa, chiếu lệ

Công tác thanh kiểm tra của Đảng: Nhiều nơi còn qua loa, chiếu lệ

VTV.vn - Mặc dù công tác kiểm tra đối với các đảng viên được thực hiện khá đều đặn và định kỳ nhưng sai phạm mãi không thấy đâu cho đến khi mọi việc vỡ lở.