TV& VIDEO

công tác thanh tra

6 năm thi hành Luật Thanh tra, phát hiện sai phạm trên 1.000 tỷ đồng

6 năm thi hành Luật Thanh tra, phát hiện sai phạm trên 1.000 tỷ đồng

VTV.vn - Phát hiện sai phạm trên 1.000 tỷ đồng, 400.000m2 đất là kết quả sau 6 năm Thanh tra TP.HCM thực hiện Luật Thanh tra năm 2010.