TV& VIDEO

công trình cấp nước sạch

Lâm Đồng: Trên 90 công trình cấp nước sạch hoạt động không hiệu quả

Lâm Đồng: Trên 90 công trình cấp nước sạch hoạt động không hiệu quả

VTV.vn - Lâm Đồng hiện có trên 250 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, bao gồm 187 công trình giếng khoan, 59 công trình nước tự chảy, số còn lại là công trình cấp nước khác.