TV& VIDEO

công trình xuống cấp

Bình Thuận: Điều tra vụ công trình thủy lợi đầu tư tiền tỷ hư hỏng nặng

Bình Thuận: Điều tra vụ công trình thủy lợi đầu tư tiền tỷ hư hỏng nặng

VTV.vn - Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định thành lập tổ điều tra vụ công trình thủy lợi đầu tư tiền tỷ hư hỏng nặng.