TV& VIDEO

công trình xuống cấp

Lãng phí đầu tư công trình nước sạch tại Đắk Lắk

Lãng phí đầu tư công trình nước sạch tại Đắk Lắk

VTV.vn - Cũng như các tỉnh trong khu vực, tại Đắk Lắk đang kéo dài tình trạng nhiều công trình cấp nước tập trung hoạt động kém hiệu quả, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.