công trình xuống cấp

Bình Thuận: Điều tra vụ công trình thủy lợi đầu tư tiền tỷ hư hỏng nặng

Bình Thuận: Điều tra vụ công trình thủy lợi đầu tư tiền tỷ hư hỏng nặng

VTV.vn - Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định thành lập tổ điều tra vụ công trình thủy lợi đầu tư tiền tỷ hư hỏng nặng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive