TV& VIDEO

công trình y tế

Xử lý sai phạm hơn 54 tỷ đồng đầu tư xây dựng công trình y tế

Xử lý sai phạm hơn 54 tỷ đồng đầu tư xây dựng công trình y tế

VTV.vn - Hơn 54,3 tỷ đồng là số tiền sai phạm trong đầu tư xây dựng công trình y tế tại một số bệnh viện buộc phải giảm trừ thanh toán.