TV& VIDEO

Công ty Đại Nam

Nghi vấn bán đất Hợp tác xã tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Nghi vấn bán đất Hợp tác xã tại Bà Rịa - Vũng Tàu

VTV.vn - HTX Quyết Thắng được giao đất để sản xuất nông nghiệp từ năm 1991 nhưng khi không sản xuất nữa, HTX đã sang nhượng đất cho người khác mà không giao trả cho Nhà nước.