TV& VIDEO

Công ty Đường sắt Việt Nam

Cẩn trọng với "cò" vé tàu Tết ở Ga Sài Gòn

Cẩn trọng với "cò" vé tàu Tết ở Ga Sài Gòn

VTV.vn - Đã có nhiều đối tượng "cò" vé tàu Tết tại Ga Sài Gòn đón khách ngay cổng ra vào để chào bán vé tàu Tết.