TV& VIDEO

công ty đường sắt

Công ty đường sắt lớn nhất tại Anh có nguy cơ tan rã

Công ty đường sắt lớn nhất tại Anh có nguy cơ tan rã

VTV.vn - Công ty được nhượng quyền khai thác đường sắt lớn nhất tại Anh Southern có thể tan rã khi hết hạn vào năm 2021.