TV& VIDEO

Công ty Môi trường Đô thị

TP.HCM nhân rộng mô hình đấu thầu thu gom, vận chuyển rác

TP.HCM nhân rộng mô hình đấu thầu thu gom, vận chuyển rác

VTV.vn - Để khắc phục bất cập trong quản lý việc thu gom, vận chuyển rác đô thị, TP.HCM đang xây dựng đề án đấu thầu công khai dịch vụ thu gom vận chuyển rác.