TV& VIDEO

công văn khẩn

APEC 2017: Đà Nẵng thông báo khẩn cho nghỉ học để đảm bảo giao thông

APEC 2017: Đà Nẵng thông báo khẩn cho nghỉ học để đảm bảo giao thông

VTV.vn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng đã có công văn khẩn về việc cho học sinh nghỉ học vào ngày 9/11.