TV& VIDEO

công xưởng

Lao động Trung Quốc yên tâm trở lại làm việc tại Việt Nam

Lao động Trung Quốc yên tâm trở lại làm việc tại Việt Nam

Trước sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm của Chính phủ Việt Nam, các địa phương và các lực lượng chức năng, những ngày gần đây, các lao động Trung Quốc đã yên tâm công tác trở lại.