TV& VIDEO

COP 21

17 triệu người Việt có nguy cơ mất chỗ ở nếu biển dâng cao

17 triệu người Việt có nguy cơ mất chỗ ở nếu biển dâng cao

VTV.vn - 6,3% diện tích Việt Nam có nguy cơ bị ngập do nước biển dâng, riêng đồng bằng sông Cửu Long diện tích bị ngập có thể lên tới 39%.