TV& VIDEO

Creative

Apple bổ nhiệm "người cũ" làm Phó Chủ tịch công nghệ

Apple bổ nhiệm "người cũ" làm Phó Chủ tịch công nghệ

 Từng có xích mích với cố Chủ tịch Steve Jobs về vấn đề sử dụng Flash trong hệ điều hành iOS song cuối cùng Kevin Lynch cũng đã đồng ý đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch công nghệ của Apple.