TV& VIDEO

CRM

Techdays 2013: "Sức mạnh từ đám mây"

Techdays 2013: "Sức mạnh từ đám mây"

Với thông điệp “Sức mạnh từ đám mây”, TechDays 2013 tập trung chia sẻ và cập nhật những giải pháp, sản phẩm, thiết bị và dịch vụ mới theo xu hướng hỗ trợ điện toán đám mây.

  • MICROSOFT DYNAMICS CRM 2011 phiên bản mới

    MICROSOFT DYNAMICS CRM 2011 phiên bản mới

    Cuộc sống số20/02/2011 09:23 AM

    Hôm 16/2, Tập đoàn Microsoft thông báo Microsoft Dynamics CRM 2011 bản dành cho doanh nghiệp hoặc triển khai thông qua dịch vụ lưu trữ từ đối tác đã được phát hành và sẵn sàng cho khách hàng tải về.