TV& VIDEO

cử động của mắt

Điều khiển cánh tay robot bằng ánh mắt

Điều khiển cánh tay robot bằng ánh mắt

VTV.vn - Bạn nghĩ sao nếu chúng ta có thể điều khiển cánh tay robot chỉ bằng cử động của mắt?