Cù Huy Hà Vũ

Phạm nhân Cù Huy Hà Vũ không bị ngược đãi

Phạm nhân Cù Huy Hà Vũ không bị ngược đãi

Thông tin trên một số trang mạng xã hội gần đây về phạm nhân Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực do bị ngược đãi tại trại giam số 5 của Bộ Công an có địa chỉ tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, được các cán bộ tại trại giam xác định là không đúng sự thật.