cự ly

Ánh Viên giành 4 HCV tại Mỹ

Ánh Viên giành 4 HCV tại Mỹ

Chỉ trong thời gian ngắn tập huấn tại Mỹ, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu nổi bật và giành nhiều kết quả rất tốt.