TV& VIDEO

cụ ông cao tuổi nhất thế giới

Cụ ông Indonesia 145 tuổi có thể là người già nhất thế giới

Cụ ông Indonesia 145 tuổi có thể là người già nhất thế giới

VTV.vn - Cụ ông Mbah Gotho, người Indonesia, năm nay đã 145 tuổi, được xem là người cao tuổi nhất thế giới.