Cụ ông hơn 30 năm vớt rác không công

Giao diện thử nghiệm VTVLive