TV& VIDEO

cử tri Quảng Nam

Quảng Nam dẫn đầu tỷ lệ cử tri hoàn thành sớm việc bầu cử

Quảng Nam dẫn đầu tỷ lệ cử tri hoàn thành sớm việc bầu cử

VTV.vn - 12h ngày 22/5, Quảng Nam đã vượt lên dẫn đầu cả nước với gần 93% cử tri đi bầu cử; 15h đạt 99%. Đây là kết quả được Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá rất cao.