TV& VIDEO

cù trọng xoay

Những phần trao giải hài hước tại "Ấn tượng VTV"

Những phần trao giải hài hước tại "Ấn tượng VTV"

Đó chính là màn "tung hứng" của "MC Trần Xoáy - GS Cù Trọng Xoay" và đoạn clip "chế" dành cho hạng mục "Phim mới ấn tượng" do chính các BTV của VTV lồng tiếng.