TV& VIDEO

cử tuyển

Sử dụng đối tượng cử tuyển: Bài học từ Lào Cai

Sử dụng đối tượng cử tuyển: Bài học từ Lào Cai

VTV.vn - Những năm qua, Lào Cai đã nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo và tạo việc làm cho đối tượng cử tuyển một cách hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực của đất nước.