TV& VIDEO

Cửa Đại

Khuất tất việc dùng cát để tái tạo bờ biển Cửa Đại phục vụ dự án bất động sản

Khuất tất việc dùng cát để tái tạo bờ biển Cửa Đại phục vụ dự án bất động sản

VTV.vn - Một đơn vị thi công nạo vét luồng lạch đã lập hợp đồng mua bán số cát vốn dùng để tái tạo bờ biển Cửa Đại cho một dự án bất động sản ở nơi khác.