TV& VIDEO

cửa hàng chính hãng

Doanh nghiệp tôn thép tự bảo vệ mình trước hàng nhập giá rẻ

Doanh nghiệp tôn thép tự bảo vệ mình trước hàng nhập giá rẻ

VTV.vn - DN trong nước đã dần hiểu rằng việc xây dựng hình ảnh các cửa hàng, tư vấn chất lượng sản phẩm là điều cần thiết để người tiêu dùng nhận biết rõ hơn về thương hiệu của DN.