TV& VIDEO

của hiếm

Góc phố danh vọng - câu chuyện của những người trẻ

Góc phố danh vọng - câu chuyện của những người trẻ

 Mong muốn được thử sức, được sáng tạo và được làm việc nghiêm túc là những điều các bạn trẻ - những người đã làm nên Góc phố danh vọng - chia sẻ tại Văn hóa, Sự kiện & Nhân vật ngày 3/8.