TV& VIDEO

cửa ô

Thông xe cầu vượt Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt

Thông xe cầu vượt Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt

 Sáng nay (30/8), tại Hà Nội, cầu vượt tại nút giao thông Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân sẽ chính thức thông xe. Vị trí này chính là một cửa ô quan trọng bậc nhất nối thành Thăng Long trước đây với các tỉnh phía Nam.