TV& VIDEO

Cục đường bộ

Yêu cầu nhà thầu khẩn trương sửa chữa Quốc lộ 1 qua Bình Thuận

Yêu cầu nhà thầu khẩn trương sửa chữa Quốc lộ 1 qua Bình Thuận

VTV.vn - Ngày 5/10, Tổng cục Đường bộ đã có công văn kiến nghị gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc yêu cầu Ban quản lý dự án thực hiện nghĩa vụ bảo trì đoạn Quốc lộ 1 qua Bình Thuận.