TV& VIDEO

Cục Đường sắt

Cục Đường sắt Việt Nam lập đường dây nóng dịp lễ 2/9

Cục Đường sắt Việt Nam lập đường dây nóng dịp lễ 2/9

VTV.vn - Đường dây nóng của Cục Đường sắt Việt Nam trực 24/24 giờ trong các ngày nghỉ lễ, bắt đầu từ 6 giờ ngày 1/9 đến 18 giờ ngày 5/9.