cục kiểm ngư

Phú Yên vận động ngư dân vươn khơi bám biển

Phú Yên vận động ngư dân vươn khơi bám biển

VTV.vn - Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên khuyến cáo: ngư dân tiếp tục bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam.