TV& VIDEO

cục kiểm ngư

Động viên ngư dân Việt Nam yên tâm bám biển sản xuất

Động viên ngư dân Việt Nam yên tâm bám biển sản xuất

VTV.vn - Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển Việt Nam.