TV& VIDEO

cục sở hữu trí tuệ

Mở rộng thị trường cho Bò Ba Tri sau chứng nhận nhãn hiệu

Mở rộng thị trường cho Bò Ba Tri sau chứng nhận nhãn hiệu

VTV.vn - Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đang tìm cách mở rộng thị trường cho "Bò Ba Tri" sau khi được cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể.